PREMIES INFO

Energiepremies

.

Brussel
Energiepremies in 2014: een nieuwe verdeling

Op 24 oktober 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het stelsel van de energiepremies voor 2014 goedgekeurd. Het totale budget van 20 miljoen euro blijft dus behouden, maar er is een nieuwe verdeling uitgewerkt om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

De essentiele regels die gerespecteerd dienen te worden :

  • De saldofactuur mag niet later zijn dan de datum van indiening van de aanvraag.
  • De aanvraag dient NA de werken en binnen de 4 maanden na de datum van de saldofactuur ingediend te worden.
  • De nieuwe uitbreidingen van gebouwen (beschermd volume) komen niet in aanmerking voor de energiepremies.
  • Alle aanvragen waar het premiebedrag lager dan € 50 is, zullen automatisch geweigerd worden.
  • De aanvragen en aanvullende documenten mogen enkel naar Leefmilieu Brussel verzonden worden per e-mail of per aangetekend schrijven.

van het dossier liggen.

Website: http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=12193&langtype=2067

.

Wallonie 
website: www.energie.wallonie.be
Tél.: 078/15.00.06

.

.

Vlanderen
website: www.energiesparen.be
Tél.: 078/35.35.34